​​​​​​Boogzinkeren

Een boogzinker wordt gemaakt met behulp van holle, gebogen ijzeren buizen, die in de bodem worden geperst. Uit de kop van de buizen spuit water of bentoniet om de boorgang open te houden. De diepgang en het uittrede punt van de boogzinker wordt bepaald door de intredehoek, de lengte en de radius van de zinkerstangen.

Het voordeel van boogzinkers is de steile hoek waarmee in de grond kan worden geperst. Hierdoor wordt snel een grote diepte bereikt, waar geen andere kabels of leidingen liggen. Een boogzinker is daarom een goed alternatief als een raketboring of persing niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van bestaande infrastructuur. Werden boogzinkers aanvankelijk alleen toegepast om watergangen te passeren, nu worden boogzinkers ook gebruikt om wegen te passeren.

Verbree bv is inmiddels ruim 30 jaar gespecialiseerd in het aanbrengen van boogzinkers. Met onze boogzinkermachines kunnen zinkers worden aangebracht met een maximale diameter van 160 mm en een maximale lengte van 38 meter. Daar de bodemgesteldheid een sterk bepalende factor is, zijn dit geen absolute waarden. Onze boogzinkermachines zijn niet allemaal gelijk van constructie. Zij hebben hun eigen specifieke mogelijkheden, waardoor we er vrijwel altijd in slagen om boogzinkers bij verschillende omstandigheden te kunnen maken.

Onze medewerkers beschikken op de werklocatie over iPads, waarop zij de Klic tekeningen kunnen bekijken en over GPS-systemen waarmee ze de boogzinker(s) kunnen inmeten. Bij de oplevering van boogzinker(s) kunnen wij de revisietekening van de boogzinker(s) aanleveren met X-, Y-, Z-coördinaten met een bovenaanzicht en een dwarsdoorsnede. Deze tekening kan in PDF en DWG worden aangeleverd.