Gestuurd boogzinkeren 

Gestuurd Boogzinkeren is een sleufloze techniek die gebruikt wordt als oplossing tussen boogzinkeren en gestuurd boren. Het werk wordt gedaan met een boormast die grotere diameters aan kan dan boogzinkeren en kortere lengtes dan gestuurd boren. Ook kunnen hier bundels mee gemaakt worden. We werken met dunne aluminium stangen. Het voordeel van gestuurd boogzinkeren is de steile hoek waarmee we de grond in kunnen gaan en dat we gecontroleerd kunnen werken. We meten met ons meetsysteem waar de boorkop is zodat we weten hoe we moeten bijsturen.

Wij verzorgen ook hiervoor sterkteberekeningen en boorplannen op maat en indien gewenst doen we ook vergunningsaanvragen. Ook bij deze werkzaamheden beschikken onze medewerkers op de werklocaties over iPads waarop zij de Klic tekeningen kunnen bekijken en over GPS-systemen waarmee ze de gestuurde boogzinkers kunnen inmeten. Bij de oplevering leveren wij een revisietekening aan met X-, Y- en Z-coördinaten met een bovenaanzicht en een dwarsdoorsnede. Deze tekening kan in PDF en DWG worden aangeleverd.

 

Gestuurd boogzinkeren
Gestuurd boogzinkeren 2