​Gestuurd boren

Horizontaal gestuurd boren of HDD is een sleufloze techniek die gebruikt wordt voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur. Al onze gestuurde boringen worden uitgevoerd door gespecialiseerde teams.

Wij verzorgen ook sterkteberekeningen en boorplannen op maat en indien gewenst ook vergunningsaanvragen.

Wij werken met boormachines met een trekkrachtcapaciteit tot 20 ton. Hiermee kunnen mantelbuizen worden aangelegd met een maximale diameter van 710 mm en een maximale lengte van 450 meter. Dit zijn geen absolute waarden, daar de bodemgesteldheid een mede bepalende factor is. Samen met de opdrachtgever bespreken we de mogelijkheden van een project.

Proces
Het HDD-proces bestaat uit drie fases:
* de pilot-boring
* het voorruimen van het boorgat
* het intrekken van de productiepijp

De pilot-boring
Tijdens de pilot-boring wordt het boorkop door een 'rig' door de aarde geduwd. De boorkop is hol en wordt door een holle leiding vanaf de oppervlakte gevoed met boorvloeistof dat het boorgat openhoudt en tegelijkertijd overtollige aarde afvoert. Zolang de pijp ronddraait (en de boorkop dus ook) gaat de boring in een rechte lijn. Als er gestuurd moet worden, wordt de boorkop in een bepaalde positie vastgezet en zo verder door de grond geperst. Door de asymmetrie (stuurplaat) zal hij de gevraagde kant op gaan. Plaatsbepaling van de boorkop geschiedt door middel van walk-over, gyrokompas of steering-tool.

Het voorruimen van het boorgat
De tweede fase is het voorruimen van het boorgat. Als de boorkop een volledig boring heeft gedaan, wordt deze verwijderd van de boorbuis en vervangen door een ruimer. Deze wordt door de rig vervolgens roterend teruggetrokken. Tijdens dit terugtrekken vergroot de ruimer het boorgat, terwijl hij tegelijkertijd de nieuwe boorbuizen achter zich aantrekt. De ruimer wordt voorzien van boorvloeistof, om de tunnel schoon te spoelen en om instorting van het gat te voorkomen. Dit ruimen kan, al naar gelang de diameter van de productiepijp meermalen herhaald worden.

Het intrekken van de productiebuis
De laatste fase van het proces is het intrekken van de productiebuis of -buizen. Als de ruimer het boorgat voldoende vergroot heeft, wordt deze losgekoppeld van de boorbuis en vervangen door een barrel met daaraan de productiebuis of -buizen. De productbuis kan ingetrokken worden van een haspelwagen of eerst uitgelegd worden op het maaiveld. Tussen de barrel en de productbuis wordt een swivel (vrijloop) geplaatst om draaiing van de buis te voorkomen.

Inmeten en revisietekening
Elke gestuurde boring wordt door de boorploeg na afloop van de werkzaamheden ingemeten met GPS-systemen. Wij leveren de boring op met een revisietekening in PDF en DWG. Het bovenaanzicht van de boring wordt aangegeven met X-, Y- en Z-coördinaten.